Az elhelyezés dokumentumai

Az elhelyezés dokumentumai

Innen töltheti le az intézményünkben történő elhelyezéshez és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez szükséges űrlapokat és tájékoztatókat.

Fazekas Gábor Idősek Otthona
Igénylőlap

Fazekas Gábor Idősek Otthona
Jövedelemnyilatkozat

Fazekas Gábor Idősek Otthona
Vagyonnyilatkozat

Fazekas Gábor Idősek Otthona
Tájékoztató jövedelem- és vagyonnyilatkozat kitöltéséről

Fazekas Gábor Idősek Otthona
Meghatalmazás az egészségügyi dokumentációba való betekintéshez

Fazekas Gábor Idősek Otthona
Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

Fazekas Gábor Idősek Otthona
Értékelő-adatlap