A felvétel menete

A felvétel menete

Az elhelyezés iránt érdeklődőket az intézmény vezetője, távollétében a vezetőápoló, vagy a szociális munkatárs tájékoztatja a bekerülés jogszabályi feltételeiről, az elhelyezés igénybevételének módjáról, az elhelyezés körülményeiről, az ellátás tartamáról, az intézményi térítési díjakról, a személyi térítési díj megfizetésének jogszabályi előírásairól.

Fazekas Gábor Idősek Otthona a felvétel menete
A felvétel menete