Filozófiánk

Filozófiánk

A Fazekas Gábor Idősek Otthona hosszú távon egy egyedi arculatú, élhető, éltető és szolgáltató intézmény kíván lenni, amely:

Ezen szempontoknak való megfeleléssel MÁRKAAZONOSÍTHATÓ kíván lenni. Az intézmény meghatározó szerepet kíván betölteni a város idősellátásában.

Elsődleges cél:

Általános cél:

Fentiekben megfogalmazottak alapján az intézmény tevékenységében követendő alapvető értékek, normák:

Az intézmény filozófiája

A mindennapi munkavégzés során érvényesüljön az emberközpontú szemlélet, az igényes külső és belső környezet iránti természetes szükséglet mind a lakók, mind a dolgozók körében.

Misszió

Az időskorúak intézményesített ellátása keretében célunk az előrehaladott kor és a betegség ellenére növelni a függő, idős emberek képességeit azért, hogy megtarthassák autonómiájukat, kifejezhessék identitásukat és felnőtt állapotukat.

Ennek érdekében feladataink:

Szükségesnek tartjuk a közös célok világos definiálását és ezekben a csoport közös megegyezését, valamint a keretek rögzítését. Megőrzünk azonban bizonyos hajlékonyságot a jelenségek működésében és garantáljuk az idős személyek gondozásának folyamatosságát.